کلاس های آنلاین دبستان امین


👨‍🎓 کلاس آنلاین آمادگی یک – خانم امینی👈 ورود به کلاس
👨‍🎓 کلاس آنلاین آمادگی دو – خانم کاظمی👈 ورود به کلاس
👨‍🎓 کلاس آنلاین آمادگی سه – خانم بیک محمدی👈 ورود به کلاس
👨‍🎓 کلاس آنلاین اول یک – خانم رستمی👈 ورود به کلاس
👨‍🎓 کلاس آنلاین اول دو – خانم محمدی پور 👈 ورود به کلاس
👨‍🎓 کلاس آنلاین دوم دو – خانم مرامی 👈 ورود به کلاس
👨‍🎓 کلاس آنلاین دوم یک – خانم صفاری👈 ورود به کلاس
👨‍🎓 کلاس آنلاین سوم یک – خانم فرشباف 👈 ورود به کلاس
👨‍🎓 کلاس آنلاین سوم دو – خانم خیرالهی 👈 ورود به کلاس
👨‍🎓 کلاس آنلاین چهارم یک – خانم رام 👈 ورود به کلاس
👨‍🎓 کلاس آنلاین چهارم دو – خانم باقری مقدم👈 ورود به کلاس
👨‍🎓 کلاس آنلاین پنجم یک – خانم محمدزاده 👈 ورود به کلاس
👨‍🎓 کلاس آنلاین پنجم دو – خانم داداشی👈 ورود به کلاس
👨‍🎓 کلاس آنلاین ششم یک – خانم ستاری 👈 ورود به کلاس
👨‍🎓 کلاس آنلاین ششم دو – خانم فضلی 👈 ورود به کلاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *