کلاس های آنلاین دبستان امین


👨‍🎓 کلاس آنلاین آمادگی (دبیر محترم: خانم نعیمه امینی)👈 ورود به کلاس
👨‍🎓 کلاس آنلاین اول یک (دبیر محترم: خانم فاطمه شیری)👈 ورود به کلاس
👨‍🎓 کلاس آنلاین اول دو (دبیر محترم: خانم زهرا رستمی)👈 ورود به کلاس
👨‍🎓 کلاس آنلاین اول سه (دبیر محترم: خانم شبنم شکاری)👈 ورود به کلاس
👨‍🎓 کلاس آنلاین دوم (دبیر محترم: خانم نسرین وطن دوست)👈 ورود به کلاس
👨‍🎓 کلاس آنلاین دوم (دبیر محترم: خانم عصمت زارع)👈 ورود به کلاس
👨‍🎓 کلاس آنلاین سوم یک (دبیر محترم: آقای رضا عظیمی)👈 ورود به کلاس
👨‍🎓 کلاس آنلاین سوم دو (دبیر محترم: خانم ویدا فرشباف)👈 ورود به کلاس
👨‍🎓 کلاس آنلاین چهارم یک (دبیر محترم: خانم پریسا رام)👈 ورود به کلاس
👨‍🎓 کلاس آنلاین چهارم دو (دبیر محترم: خانم قاسمی)👈 ورود به کلاس
👨‍🎓 کلاس آنلاین پنجم یک (دبیر محترم: خانم سیما زینالی)👈 ورود به کلاس
👨‍🎓 کلاس آنلاین پنجم دو (دبیر محترم: خانم مریم محمدزاده)👈 ورود به کلاس
👨‍🎓 کلاس آنلاین ششم یک (دبیر محترم: خانم پریناز قنبری)👈 ورود به کلاس
👨‍🎓 کلاس آنلاین ششم دو (دبیر محترم: خانم زهرا ستاری)👈 ورود به کلاس
کلاس تیزهوشان 1👈 ورود به کلاس
کلاس تیزهوشان 2👈 ورود به کلاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *